RussianDeutschEnglish
Helping Hands
Helping Hands

Děti jsou nejslabším článkem naší společnosti a jsou naší budoucností. Je naší povinností chránit je před násilím, utěšit je, nasytit, pomoci jim v nesnázích, udělat jim radost, zkrátka,být zde pro jejich blaho. Každému z nás byly dány zvláštní dary. Když tyto dary užijeme pro dobro těch nejslabších, užijeme je správně.

Dívat se pryč je zbabělé, každý z nás pro to může něco udělat. Nedívejte se již dále pryč a říkejte si - "Ano, je to špatné, ale co na tom mohu změnit já sám?". Můžete, když chcete, protože právě ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, rozhodujete o budoucnosti jednoho či několika dětí. Pomozte i Vy, aby děti mohly vyrůstat ve společnosti, ve které se mohou zdravě vyvíjet a rozvíjet své osobnosti. Ve společnosti, která chrání jejich práva a zachází s nimi s úctou a respektem.

Dobročinnost je důležitá - životně důležitá. Nenechá nikoho chladným, zejména pokud jiní lidé - obzvláště děti - trpí nouzí. A proto mnoho lidí pomáhá z celého srdce.

Rozhodli jsme se pomáhat sirotkům, protože právě oni jsou opravdu odkázáni na podporu nás všech. Jsme toho názoru, že musíme udělat vše proto, aby tyto děti a mladiství neztratili víru v naši společnost. Jejich touhy a naděje jsou obráceny právě na nás.

Mnozí z nás jsou vystěhovalci nebo cizinci na vlastní noze a pocházíme z nejbohatších zemí světa. Vlastníme všeho nadbytek a trávíme zde v České Republice pěkné a příjemné chvíle, na které budeme jistě rádi vzpomínat i po mnoha letech. Nebo jsme zde našli nový domov, či jsme společensky a obchodně dobře etablováni. Dar "HELPING HANDS" by měl být možností vrátit sirotkům této země něco z radosti, kterou zde prožíváme.

DLUŽÍME JIM TO!

Nyní jste se možná rozhodli darovat. Ale je tu pochopitelná otázka - "Budou peníze skutečně účelně využity?".
Abychom mohli této problematice čelit, vytvořili jsme následující koncept. Naše nadace nedává peníze, nýbrž sama nakupuje ve velkoobchodech věci,k teré jsou třeba a předává je přímo dětským domovům. Jsou-li nutné nějaké opravy či sanační práce, vyhlásíme veřejnou soutěž a nejvýhodnější dodavatel obdrží zakázku. Namísto honosných, drahých a obdiv budících akcí, přehledné a smysluplně na sebe navazující projekty.

Všichni pracovníci pracují bezplatně a na konci roku jsou naše knihy a doklady bezplatně kontrolovány známou daňově-poradenskou a auditorskou společností. Každý dárce má právo ověřit si, na co byl jeho dar použit.

Na těchto stránkách naleznete dokumentaci našich projektů včetně fotografií.

Nadace "HELPING HANDS" si počíná při naplňování svých cílů společensky, nábožensky, rasově a politicky zcela neutrálně.

Helping Hands © Helping Hands 2010